Windows'a Apache, Mysql, PHP ve PHPMyAdmin Kurulumu

Apache, Mysql ve PHP'yi manuel olarak kurmak için bu makaleyi inceleyebilirsiniz.

Apache, Mysql ve PHP’yi manuel olarak kurmak için bu makaleyi inceleyebilirsiniz.

Windows 8.1 üzerinde test edilmiştir.

Apache Kurulumu

Apache kurulumu için, Windows XP ve 2003 kullanıcıları VC10_x64/VC10_x86 kurmalı, diğer versiyonlar için VC11 kurulmalıdır.

Apache kurulumu için Apache Lounge sitesini kullanacağız.

Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2012 kurulumunu yaptıysanız Download kısmından bize uygun olan versiyon ve sistemi indirin.

x64 bir sistem kullandığım için httpd-2.4.12-win64-VC11.zip dosyasını indireceğim.

İndirdiğimiz zip dosyasını C:/Localhost/Apache klasörüne çıkartın.

Artık tek yapmamız gereken ayar dosyasını düzenlemek. Bunun için C:/Localhost/Apache/conf/httpd.conf dosyasını editör ile açıyoruz.

ServerRoot parametresine c:/Localhost/Apache değerini veriyoruz. Port olarak 80 kullanacağımız için Listen parametresini değiştirmemize gerek yok. Eğer başka bir porttan kullanmak istiyorsanız bu parametreyi değiştirebilirsiniz.

LoadModule listesinde yer alan LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so satırının başındaki # yorum satırını kaldırıyoruz. Bu sayede .htaccess ile apache’ye yeniden yazım işlemi tanımlayabileceğiz.

DocumentRoot parametresine de sunucu dosyalarımızı tutacağımız dizini tanımlayacağız. Çalışma amaçlı ben C:/Webserver dizinini kullanacağım. Aynı şekilde <Directory “”> parametresini de düzenliyoruz.

Dosyayı kaydedip, konfigürasyon dosyamızı test etmek için C:/Localhost/Apache/bin/httpd.exe dosyasını cmd.exe ile açıyoruz. Eğer herhangi bir hata alıp httpd.exe kapatılmamışsa sorunumuz yok demektir. Ctrl+C ile httpd.exe’yi sonlandırabilirsiniz.

PHP Kurulumu

PHP kurulumu için de PHP Windows sitesini kullanacağız. Download kısmından VC ve sistemimize uygun PHP’yi indiriyoruz. VC11 ve x64 kullandığım için VC11 x64 Thread Safe seçtim. Apache modulü olarak kurulum yapacağımız için Thread Safe olanları indirmeniz gerekiyor.

İndirdiğiniz php zip dosyasını C:/PHP/ içerisine çıkartıyoruz. Ayarlamaları yapmak için de php.ini-development dosyasını php.ini olarak değiştirip açıyoruz.

max_execution_time parametresini isteğinize göre arttırın. PHP dosyalarınızın maksimum çalıştırma süresini bu sayede arttırabilirsiniz. Ben 30’dan 60 saniyeye arttırdım.

memory_limit parametresini de sahip olduğunuz RAM’e göre arttırabilirsiniz. Varsayılan olarak 128MB seçilidir. 512‘nin ideal olacağını düşünüyorum.

post_max_size parametresini de 0 olarak değiştirebilirsiniz. Bu sayede POST değerlerinin maksimum büyüklüğünü kaldırabilirsiniz.

Yorum halinde bulunan extension_dir parametresine de C:/Localhost/PHP/ext yolunu veriyoruz.

upload_max_filesize parametresini de 2M‘den 20M‘a çıkartabiliriz. Bu sayede daha büyük boyutlu dosyaları yükleyebiliriz.

Dynamic Extensions bölümünde aşağıda yer alan modüllerin başlarındaki yorum satırlarını kaldırarak aktif edebilirsiniz.

 • php_bz2
 • php_curl
 • php_fileinfo
 • php_gd2
 • php_gettext
 • php_imap
 • php_mbstring
 • php_mysql
 • php_mysqli
 • php_pdo_mysql

Gerekli düzenlemeleri yaptığımıza göre kaydedebiliriz. Test etmek amaçlı C:/Localhost/PHP dizininde php.exe -i komutunu çalıştırabilirsiniz.

Apache - PHP Entegresi

Apache’ye modül olarak PHP eklemek için birkaç ayar yapmamız gerekiyor. C:/Localhost/Apache/conf/httpd.conf dosyasını düzenlemek için açıyoruz.

En alt satıra aşağıdaki kodları giriyoruz.

#PHP5
LoadModule php5_module "C:/Localhost/PHP/php5apache2_4.dll"
PHPIniDir "C:/Localhost/PHP"

php5apache2_4.dll dosyasının olup olmadığını kontrol etmekte yarar var.

<IfModule mime_module> kısmının içinde yer alan AddType listesine aşağıdaki eklemeleri yapıyoruz.

AddType application/x-httpd-php .php
AddType application/x-httpd-php-source .phps

Dizinde şuan index.html dosyası ilk olarak açılıyor. Buna ayrıca index.php eklemek için, DirectoryIndex parametresine index.php ekliyoruz.

Apache’nin Servis Olarak Eklenmesi

Windows başlatıldığında ayrıca Apache de başlatılması için Apache‘yi hizmet olarak eklememiz gerekiyor. cmd.exe‘yi yönetici haklarıyla çalıştırın. C:/Localhost/Apache/bin klasörüne ulaşarak ``httpd.exe -k install` komutunu gerçekleştirin.

Görev Yöneticisini açarak Hizmetler kısmından Apache’yi çalıştırın.

PHP Test

PHP’yi test etmek için C:/Webserver/phpinfo.php dosyası oluşturun ve içerisine <?php phpinfo(); ekleyin. Denemek için http://localhost/phpinfo.php bağlantısını kullanabilirsiniz.

MySQL Kurulumu

MySQL kurulum işlemi için Mysql Installer kullanacağız. Daha hızlı bir kurulum için web installer(mysql-installer-web-community-X.Y.Z.T.msi) indirebilirsiniz.

Sözleşme kurallarını kabul ettikten sonra kurulum türünü seçmemiz gerekiyor. Sadece Server bizim için yeterli. Server Only seçerek devam ediyoruz. İndirme işleminden sonraki ayar kısmında Development Machine seçimiyle geliştirme ortamını seçmiş oluyoruz. Show Advanced Options kısmını seçiyoruz ve ilerliyoruz.

MySQL Root Password kısmında mysql için kullanacağımız şifreyi tanımlıyoruz.

Diğer kısımları varsayılan bırakıp son aşamaya geçiyoruz ve ayarları uyguluyoruz.

PHPMyAdmin Kurulumu

PHPMyAdmin kurulumda varsayılandan farklı olarak Alias kurulumu yapacağız. Bu sayede ileride oluşturacağımız sanal sunucularda da rahatlıkla PHPMyAdmin kullanabileceğiniz.

PHPMyAdmin sitesinden son versiyonu indiriyoruz ve c:/Localhost/PHPMyAdmin içerisine çıkartıyoruz.

config.sample.inc.php dosyasının ismini config.inc.php olarak değiştirip açıyoruz. İçindekileri silip aşağıdaki kodu kullanabilir veya gerekli düzenlemeleri teker teker yapabilirsiniz.

<?php

$i = 0;

/*
* First server
*/
$i++;
/* Authentication type */
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'config';
/* Server parameters */
$cfg['Servers'][$i]['host'] = 'localhost';
$cfg['Servers'][$i]['port'] = '3306';
$cfg['Servers'][$i]['connect_type'] = 'tcp';
$cfg['Servers'][$i]['compress'] = false;
/* Select mysqli if your server has it */
$cfg['Servers'][$i]['extension'] = 'mysqli';
/* User for advanced features */
$cfg['Servers'][$i]['user'] = 'root';
$cfg['Servers'][$i]['password'] = 'MYSQLSIFRE';

?>

Buradaki MYSQLSIFRE alanına MySQL kurulumu yaparken girdiğiniz şifreyi girmeniz gerekiyor.

PHPMyAdmin için gerekli ayarlamaları yaptık. Dosyayı kaydedip c:/Localhost/Apache/conf/httpd.conf dosyasına geçiyoruz. En alt satıra aşağıdaki kodları giriyoruz.

#PHPMyAdmin
Alias /phpmyadmin "c:/Localhost/PHPMyAdmin"
<Directory "c:/Localhost/PHPMyAdmin">
  Options Indexes FollowSymLinks
  AllowOverride All
  Require all granted
</Directory>

Hangi sunucu olursa olsun sonuna /phpmyadmin eklendiğinde c:/Localhost/PHPMyAdmin çalışacak şekilde ayarladık.

PHPMyAdmin ve MySQL testi için http://localhost/phpmyadmin deneyebilirsiniz.

Eray AYDIN

Eray AYDIN
Senior PHP Developer and Linux System Administrator, Free Software Fan, Archy (On Way Trust User), Junior Game Developer