Windows için Virtual Host Alias Modülü

Daha önce paylaştığımız mod_vhost_alias'ın Windows ile ilgili ayarlaması.

Daha önce paylaştığımız mod_vhost_alias’ın Windows ile ilgili ayarlaması.

Windows 8.1 üzerinde test edilmiştir.

Öncelikle modülü aktifleştirmek için C:/Localhost/Apache/conf/httpd.conf dosyasını düzenliyoruz.

#LoadModule vhost_alias_module modules/mod_vhost_alias.so

satırındaki # işaretini kaldırarak modülü aktifleştiriyoruz.


Modülü aktifleştirdiğimize göre ayarlamasını yapabiliriz. Bunun için c:/Localhost/Apache/conf/alias.conf dosyası oluşturup düzenliyoruz. İçerisine aşağıdaki kod bloğunu giriyoruz.

<Virtualhost *:80>
  VirtualDocumentRoot "c:/Webserver/%-2+/public"
  ServerName vhosts.dev
  ServerAlias *.dev
  UseCanonicalName Off
  LogFormat "%V %h %l %u %t '%r' %s %b" common
  ErrorLog "c:/Webserver/vhosts-error_log"
  <Directory "c:/Webserver/*">
    Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
    AllowOverride All
    Order allow,deny
    Allow from all
  </Directory>
</Virtualhost>

Bu ayar dosyamızın çalışması için httpd.conf dosyasının en altına

# vHost Alias
Include conf/alias.conf

ekliyoruz.

Test

Test etmek için c:/Webserver içerisine deneme ve deneme/public klasörlerini oluşturuyoruz. Henüz Windows’a gerekli ayarı yapmadığımız için deneme.dev bağlantısını 127.0.0.1 adresine yönlendirmemiz gerekiyor. Bunun için de %windir%/system32/drivers/etc/hosts dosyasını düzenliyoruz ve en alt satıra aşağıdakini ekliyoruz.

127.0.0.1 deneme.dev

Test etmek için http://deneme.dev adresini kullanacağız.

DNS Server

Linux ve Mac için aslında bu işlem oldukça kolay ve rahat.

Local DNS Server olarak Acrylic programını kullanacağız. Kurulumu yaptıktan sonra AcrylicHosts.txt dosyasını düzenlememiz gerekiyor. Dosyayı C:\Program Files (x86)\Acrylic DNS Proxy dizininde bulabilirsiniz.

En alt satıra

127.0.0.1 *.dev

ekliyoruz.

Denetim Masası > Ağ Ve İnternet > Ağ Bağlantıları kısmından bağdaştırıcınıza sağ tıklayın ve Özellikler kısmına girin. Internet Protokolü sürüm 4(TCP/IPv4)‘e tıklayın ve Özellikler deyin.

Aşağıdaki DNS sunucu adreslerini kullan kısmına 127.0.0.1 adresini girin.

Artık local bir DNS Proxy sunucunuz oluştu.

Size önerim Acrylic hizmetini sadece geliştirme yaparken açmanız. Diğer zamanlarda DNS cache yüzünden sorunlar yaşayabilirsiniz.

Eray AYDIN

Eray AYDIN
Senior PHP Developer and Linux System Administrator, Free Software Fan, Archy (On Way Trust User), Junior Game Developer