Linux Oxygine C++ Game Framework Kurulumu

Linux ortamı için Oxygine C++ Game Framework'un kurulumu ile ilgili bir makaledir. Kurulum adımlarını takip ederek bir geliştirme ortamına sahip olacağız.

Linux ortamı için Oxygine C++ Game Framework’un kurulumu ile ilgili bir makaledir. Kurulum adımlarını takip ederek bir geliştirme ortamına sahip olacağız.

Proje Dizinini Oluşturma

Öncelikle kendimize bir çalışma ortamı oluşturmamız gerekiyor. İstediğiniz bir dizinde uygulama klasörü açın. Makalede bu oluşturduğunuz dizine root diyeceğiz.

Oxygine Framework İndirme

C++ ile 2D oyun geliştirirken kullanacağımız Oxygine Framework’u buradan indirebilirsiniz.

Sayfada bize lazım olacak link Download stable snaphot. Oxygine framework only. kısmıdır. Yani sadece framework’u indirseniz yeterli. Diğer linklerde önceden derlenmiş binary dosyaları bulunur. Bunlara ihtiyacımız yok.

İndirdiğiniz sıkıştırılmış dosyayı açın. oxygine-framework klasörünü root klasörü içerisine yapıştırın.

Yeni klasör yapımız şu şekilde oldu.

├─root
├─└ oxygine-framework
├───└ 3rdPartyTools
├───└ cmake
├───└ libs
├───└ ...

SDL Kurulumu

Oxygine, SDL kütüphanesini kullandığı için mecburen onu da yüklememiz gerekiyor.

SDL’in yükleme sayfasında en alt kısmında bulunan .tar.gz uzantılı sıkıştırılmış dosya işimize yarayacaktır.

İndirdiğiniz sıkıştırılmış dosyayı açın ve SDL-X.X.X-XXXX isimli klasörü root klasörü içerisine yapıştırın. Klasör ismini SDL olarak değiştirin.

Terminal ile root/SDL klasörüne erişin ve şu komutları gerçekleştirin.

./configure
mkdir build
cd build
cmake ../
make
sudo make install

Oxygine Framework’a SDL Entegre Etme

Oxygine Framework’un SDL’i kullanabilmesi için kütüphane dosyalarını Oxygine Framework içerisine yerleştirmemiz gerekiyor.

root/SDL/build içerisindeki

  • libSDL2-2.0.so
  • libSDL2-2.0.so.0
  • libSDL2-2.0.so.0.4.0
  • libSDL2.so

dosyalarını root/oxygine-framework/libs klasörüne taşıyın/kopyalayın.

Kurulum Testi

Kurulumu başarıyla yapıp yapmadığımızı kontrol etmek için root/oxygine-framework/examples/Demo/proj.cmake/ klasörüne gelin ve şu komutu çalıştırın.

sudo chmod +x run.sh
sudo ./run.sh
Eray AYDIN

Eray AYDIN
Senior PHP Developer and Linux System Administrator, Free Software Fan, Archy (On Way Trust User), Junior Game Developer