Basit Bir SDL Projesi Oluşturma

SDL geliştirmeye başlamak için kullanabileceğimiz bir örnek SDL projesi

Öncelikle C++ ile basit bir SDL kodu yazmamız gerekiyor.

#include <SDL2/SDL.h>
#include <stdio.h>

int main(int argc, char* args[])
{
    if(SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO) < 0){
		printf("SDL baslatilamadi! SDL Hatasi: %s\n", SDL_GetError());
	} else {
		printf("SDL baslatildi!\n");
	}
}

Projemizi derlemede kullanacağım bir Makefile dosyası oluşturalım.

#OBJS derlenecek dosyalar
OBJS = main.cpp
#CC kullanacağımız derleyici
CC = g++

#CFLAGS derleyiciye özel değerlerimiz, -w = Uyarıları gizle
CFLAGS = -w -Wall

#LFLAGS kütüphane linkleyicileri
LFLAGS = -lSDL2

#OBJ çalıştırılabilir dosyamızın adı olacak
OBJ = main

#sadece `make` kullanıldığında çalışacak olan komutumuz
all : $(OBJS)
	$(CC) $(OBJS) $(CFLAGS) $(LFLAGS) -o $(OBJ)

Projemizi Make ile derleyelim.

make

Projemizi çalıştıralım.

./main
Eray AYDIN

Eray AYDIN
Senior PHP Developer and Linux System Administrator, Free Software Fan, Archy (On Way Trust User), Junior Game Developer