Arch Linux - Ruby ve Jekyll Kurulumu

Arch Linux dağıtımı için Ruby ve Jekyll kurulumu

Ruby Kurulumu

Ruby ile birlikte artık RubyGems de kuruluyor. O yüzden ayrıca bir RubyGems kurulumu yapmayacağız.

pacman -S ruby

RubyGems Ayarlaması

RubyGems kurulu fakat gemlerin içerisindeki çalıştırılabilir dosyaları direk çalıştıramıyoruz. Tam yol belirtmemiz gerekiyor. Bu sorunu çözmek için PATH dizinine RubyGems yolunu ekleyeceğiz. ~/.bashrc dosyasına şu eklemeyi yapalım.

PATH="$(ruby -e 'print Gem.user_dir')/bin:$PATH"

Kurulu gemleri göstermek için

gem list

Bir gem ile ilgili bilgi almak için

gem spec gem_adi

Şu ana kadar yaptığımız komutların hepsi --local değeri ile çalışıyor. Yani bizim sistemimizdeki gemleri tarıyor/inceliyor. Eğer uzak sunucudaki gemleri incelemek istiyorsak --remote değeri eklememiz yeterli.

gem spec mysql --remote

MySQL gemi yüklü olmasada uzak sunucudan bilgisini getirecektir.

Gem yüklemek için

gem install mysql

Bu komutla beraber mysql gem yüklenecektir fakat dökümantasyonları da indirecek. Eğer production ortamında kurulum yapıyorsanız dökümantasyona ihtiyacınız olmayabilir. Dökümantasyon olmadan kurulum yapmak için --no-document yapmanız yeterli.

gem install mysql --no-document

Yüklü gemleri güncelleştirmek için

gem update

Bundler Kurulumu

Bundler, Ruby‘nin paket yönetim amaçlı oluşturulmuş bir gemidir.

gem install bundler

Jekyll Kurulumu

Ruby ve RubyGems kurulumu yaptığımıza göre Jekyll kurulumu yapabiliriz.

Kurulumdan önce gemleri güncelleyelim.

gem update

jekyll gemi kuralım.

gem install jekyll

Jekyll Başlangıç Projesi Oluşturma

jekyll gemi ile birlikte jekyll komutumuz geliyor. Örnek bir proje oluşturmak için şu komutu kullanmamız yeterli.

jekyll new proje_ismi

Jekyll Projesini Çalıştırma

Oluşturduğumuz projenin dizinine ulaşarak şu komutla jekyll’i çalıştırabiliriz.

jekyll serve

http://127.0.0.1:4000 adresinden Jekyll projemizi inceleyebiliriz.

Github Pages Gemlerini Yükleme

Jekyll projemizi Github Pages’e göre yapmamız için Github Pages’ın kullandığı gemleri kullanmamız gerekiyor. (Tabi ki localde oluşturup _site klasörünü yükleyebiliriz fakat saçma olmaz mı?)

Projenin ana dizininde Gemfile isminde bir dosya oluşturun ve içeriğini şu şekilde düzenleyin.

source 'https://rubygems.org'
gem 'github-pages'

bundle install komutu ile gerekli gemlerin yüklenmesini sağlayın.

Ekstra: safe_yaml Psych sorunu

Eğer uninitialized constant Psych::Nodes (NameError) şeklinde bir hata alıyorsanız bunun sebebi Github-Pages’in belirli bir Psych versiyonu ile çalışmasından kaynaklanıyor. Eski bir psych versiyonunu kullanmanız gerekiyor.

Github Pages projenizi şu komut ile çalıştırırsanız bir sorun oluşmayacaktır.

gem cleanup
bundle exec jekyll serve
Eray AYDIN

Eray AYDIN
Senior PHP Developer and Linux System Administrator, Free Software Fan, Archy (On Way Trust User), Junior Game Developer