Arch Backlight I3

Arch Linux ve i3 için Backlight ayarlaması

ACPI Test

Backlight ayarlamasından önce backlightı kontrol eden driverı öğrenmeliyiz. Bunun için /sys/class/backlight klasöründen yararlanacağız.

$ ls /sys/class/backlight
intel_backlight

Benim çıktıda görüldüğü üzere intel_backlight tarafından kullanılıyormuş. Bu klasörün içerisindekileri kontrol edelim.

$ ls /sys/class/backlight/intel_backlight
actual_brightness
brightness
max_brightness
subsystem
uevent
bl_power
device
power
type

Burada yer alan dosyaları ve klasörleri açıklayalım.

  • actual_brightness - Donanımsal olarak gerçek aydınlatma miktarını alır.
  • brightness - Aydınlatma miktarını belirler. 0 ile maksimum aydınlık miktarı arasında bir değer alır. Driver tarafındaki aydınlatma miktarını da gösterir. (Donanımsal olarak gerçek aydınlatma miktarı olmayabilir, actual_brightness bu yüzden var)
  • max_brightness - Maksimum tanımlanabilecek aydınlatma miktarıdır.
  • subsystem - Hangi sisteme ait olduğunu gösterir. (/sys/class/backlight)
  • uevent - Her sistem dosyasında (/sys/devices) bulunan bir dosyadır.udev için tanımlanacak ekleme, silme veya diğer işlemleri tanımlamanızı sağlar.
  • bl_power - Aydınlatma gücünü kontrol etmenizi sağlar. FB_BLANK_UNBLANK veya FB_BLANK_POWERDOWN değerlerinden birini alır. İlki gücü açar, ikincisi gücü kapatır(karanlık).
  • device - Genellikle geriye dönük uyum için kullanılmakta. Cihazın hangi karta ait olduğunu gösterir.
  • power - Her cihaz için güç tüketimi ile ilgili ayarların bulunduğu klasördür.
  • type - Arka ışığın hangi arayüz türü ile kontrol edildiğini belirler. firmware (standart arayüz kütüphanesi), platform (platform tarafından belirli arayüz) ve raw (direk donanımsal kayıtları kullanarak) değerlerini alabilir.

Yukarda açıkladığımız dosyalardan max_brightness‘ı inceleyelim.

$ cat max_brightness
937

Gördüğümüz gibi maksimum verebileceğimiz ışık değeri 937

Bir de tanımlanan ışık değerini brightness dosyası ile inceleyelim.

$ cat brightness
700

Bu dosyayı değiştirerek parlaklığı da değiştirebiliriz.

$ echo 600 > brightness

Tabi ki parlaklığı ayarlamak için sürekli bu dosyayı değiştirmekle uğraşmayacağız.

XBacklight

Xorg tarafından hazırlanan xbacklight ile parlaklığı ayarlayabiliriz.

Not: Xbacklight sadece intel ile çalışmaktadır ve modesetting sürücüsü ile çalışmamaktadır. Yani Xorg’unuz modesetting driverını kullanıyorsa xbacklight çalışmayacaktır.

Pacman ile xbacklight kurulumu

pacman -S xorg-xbacklight

Belirli bir % değeri ile parlaklığı belirlemek için

# %50 tanımlamak için
xbacklight -set 50

Belirli bir % değeri ile parlaklığı arttırmak için

# %10 arttırmak için
xbacklight -inc 10

Belirli bir % değeri ile parlaklığı kısmak için

# %10 azaltmak için
xbacklight -dec 10

Light

xbacklight yazılımının çalışmaması durumlarında kullanabileceğiniz bir başka yardımcı yazılım. LightScript‘in C ile yazılmış hali. Malesef resmi depoda bulunmuyor bu sebeple AUR üzerinden kurmanız gerekiyor.

yaourt -S --noconfirm light

Şuanki parlaklığı almak için

light -G

Belirli bir % değeri ile parlaklığı tanımlamak için

# Parlaklığı %50 yap
light -S 50

Belirli bir % değeri ile parlaklığı arttırmak için

# %5 arttırmak için
light -A 5

Belirli bir % değeri ile parlaklığı azaltmak için

# % 5 azaltmak için
light -U 5

i3 Klavye Kısayol

i3 üzerinde klavye kısayol belirlemek için ~/.config/i3/config dosyasına aşağıdaki kısayolu ekleyeceğiz.

bindsym XF86MonBrightnessDown exec light -U 5
bindsym XF86MonBrightnessUp exec light -A 5

tabi ki dilerseniz buradaki XF86MonBrightnessDown ve XF86MonBrightnessUp değerini değiştirerek başka bir kısayol atayabilirsiniz.

Bu işlemi kullandığınız DE/WM’deki kısayol ayarlamasını uygulayarak da tanımlayabilirsiniz.

Eray AYDIN

Eray AYDIN
Senior PHP Developer and Linux System Administrator, Free Software Fan, Archy (On Way Trust User), Junior Game Developer