Linux - Screenfetch Kurulumu

Linux dağıtımlarının tümü için Screenfetch kurulumu

Screenfetch’i indirin.

wget -O screenfetch 'https://raw.github.com/KittyKatt/screenFetch/master/screenfetch-dev'

Çalıştırılabilir dosya olarak belirtin.

chmod +x screenfetch

Genel kullanım için /usr/bin‘e taşıyın.

sudo mv screenfetch /usr/bin/

Terminal açılınca otomatik çalıştırmak için ~/.bashrc dosyasını açın.

nano ~/.bashrc

Dosyaya screenfetch programını ekleyin.

screenfetch
Eray AYDIN

Eray AYDIN
Senior PHP Developer and Linux System Administrator, Free Software Fan, Archy (On Way Trust User), Junior Game Developer