Django Kurulumu

Django kurulumu ve geliştirme ortamının hazırlanması.

Django Kurulum

Bu makale, Django kurulumu ve çalıştırılmasını kapsar.

Python Kurulumu

Django’nun bir Python Web Framework olmasından dolayı; Django, Python’un kurulu olmasını ister. Bildiğiniz gibi Python’un bir çok versiyonu var. Aktif olarak hem Python 2 hem de Python 3 kullanılıyor.

Hangi Python Versiyonu?

Her Django versiyonu her sürümü desteklemiyor. Bu sebeple, kullanacağınız Python ve Django sürümüne göre aşağıdaki tablodan karar verebilirsiniz.

Django Versiyon Python Versiyon
1.8 2.7, 3.3, 3.4, 3.5
1.9, 1.10 2.7, 3.4, 3.5
1.11 2.7, 3.4, 3.5, 3.6
2.0 3.4, 3.5, 3.6
2.1 3.5, 3.6, 3.7

Python’ın Kurulması

Kurulacak Python sürümünü belirledikten sonra artık python kurulumuna geçelim.

Windows

Windows :( ortamı için kurulum gerçekleştireceksiniz Python Releases for Windows sayfasından kurmak istediğiniz Python sürümüne göre kurulum sihirbazını indirebilirsiniz.

Linux/UNIX

Arch Linux

Arch Linux dağıtımında kurulum işlemini pacman paket yöneticisi ile yapabilirsiniz.

Python 3 son sürümü kurmak için

pacman -Sy python

Python 2 son sürümü kurmak için

pacman -Sy python2

Eski sürümleri kullanacaksanız AUR kullanarak aşağıdaki sürümler için kurulum yapabilirsiniz.

Python Versiyon AUR Paket Adı
Python 3.5 python35
Python 3.4 python34
Python 3.3 python33
Python 3.2 python32
Python 3.0 python30
Python 2.6 python26
Python 2.5 python25
Python 1.5 python15
yaourt -Sy python35
Ubuntu

Ubuntu 16.04 ile Python 3 ve Python 2 kurulu olarak gelmektedir.

Eski versiyonları yüklemek için deadsnakes’ isimli PPA depoyu aktif edip eski versiyonları yükleyebilirsiniz.

add-apt-repository ppa:fkrull/deadsnakes
apt-get update

Kurulum işlemi için de aşağıdaki gibi versiyon adını yazarak yükleyebilirsiniz.

apt-get install python2.6 python3.3
Fedora

Fedora ile Python 3 ve Python 2 kurulu olarak gelmektedir.

Python Kurulumunun Test Edilmesi

Python’ın kurulumunu test etmek ve kurulu olan versiyon sürümünü öğrenmek için python çalıştırabilirsiniz.

python --version

Pip Kurulumu

Ubuntu

Python 2 için pip kurulumu

apt-get install python-pip

Python 3 için pip kurulumu

apt-get install python3-pip

CentOS ve RHEL

CentOS ve Red Hat Enterprise Linux için pip kurulumu

yum install epel-release
yum install python-pip

Fedora

Python 2 için pip kurulumu

dnf install python-pip

Python 3 için pip kurulumu

dnf install python3-pip

Arch Linux

Python 2 için pip kurulumu

pacman -S python2-pip

Python 3 için pip kurulumu

pacman -S python-pip

openSUSE

Python 2 için pip kurulumu

zypper install python-pip

Python 3 için pip kurulumu

zypper install python3-pip

Kurulumun Test Edilmesi

Pip kurulumunu test etmek ve versiyonu öğrenmek için aşağıdaki komutu çalıştırabilirsiniz.

pip --version

Django’nun Pip Yardımıyla Kurulumu

Pip yardımıyla Django paketini artık sisteme kurabiliriz.

pip install Django

Eski sürüm bir Django kurulumu için de şunu kullanabilirsiniz.

pip install Django==1.0.4

Kurulumun Test Edilmesi

Django’nun başarılı bir şekilde kurulup kurulmadığını test etmek için Python’un interaktif kabuğunu kullanabiliriz.

$ python
Python 3.6.2 (default, Jul 20 2017, 03:52:27) 
[GCC 7.1.1 20170630] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> 

İnteraktif kabukta öncelikle django paketinin olup olmadığını deneyelim.

>>> import django

Eğer sonucunda şu şekilde bir çıktı aldıysanız, sistemde django paketi bulunmuyor demektir.

>>> import django
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
ModuleNotFoundError: No module named 'django'

Eğer herhangi bir çıktı vermediyse django paketi bulunmuş ve içe aktarılmış demektir. Şimdi kurulu olan django versiyonunu öğrenelim.

>>> import django
>>> print(django.get_version())
1.11.6

Bu adımları da tamamladıktan sonra sistemimize Django kurulumu yapmış oluyoruz. Bir sonraki makalede virtualenv ile daha sağlıklı bir geliştirme ortamı hazırlamak için gerekli adımları yazmayı düşünüyorum.

Eray AYDIN

Eray AYDIN
Senior PHP Developer and Linux System Administrator, Free Software Fan, Archy (On Way Trust User), Junior Game Developer